Eksperimentaalarendus

Eksperimentaalarendus (ka katse- ja arendustööd) (ingl experimental development) on süstemaatiline töö, mis põhineb uurimistegevuse tulemusena saadud teadmistel ja praktilistel kogemustel ning loob uut teadmist eesmärgiga valmistada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi protsesse või täiustada olemasolevaid tooteid või protsesse.

Uute toodete või protsesside väljatöötamine kuulub eksperimentaalarenduse alla juhul, kui see vastab teadus- ja arendustegevust kirjeldavatele tingimustele (uudsus, ebaselgus, loomingulisus, süstemaatilisus ning ülekantavus ja/või korratavus).

Eksperimentaalarendust ei tohi segi ajada tootearendusega, mis on uue toote (kauba või teenuse) turuleviimise üldine protsess alates ideede ja kontseptsioonide sõnastamisest kuni turustamiseni. Eksperimentaalarendus on ainult tootearendusprotsessi üks võimalik etapp: sellel etapil kontrollitakse üldiste teadmiste rakendatavust konkreetsetel kasutusjuhtudel, mis on vajalikud protsessi edukaks lõpuleviimiseks. Eksperimentaalarenduse etapis luuakse uusi teadmisi ning see etapp lõpeb siis, kui teadus- ja arendustegevuse tingimused ei ole enam täidetud. Samas on tootearendus võimalik ka ilma teadus- ja arendustegevuse elemendita (eksperimentaalarenduse etapita), näiteks väikeettevõtetes.

Allikad

muuda

Vaata ka

muuda