Eesti roomajad

Arusisalikud

Eesti roomajad on Eesti territooriumil looduses elavad ja sigivad roomajad. Eestis on 5 liiki roomajaid, kes kuuluvad soomuseliste (Squamata) seltsi kahte alamseltsi: sisalikulised (Sauria) ja maolised (Serpentes).

Kõik 5 liiki on looduskaitse all: kivisisalik II kaitsekategoorias, ülejäänud III kaitsekategoorias.

Kõige arvukamalt leidub arusisalikku ja rästikut.

Minevikus – u 5000–8000 aastat tagasi – on Eesti alal elanud ka sookilpkonn.

Eesti roomajate süstemaatiline nimestikRedigeeri

Vaata kaRedigeeri