Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa on töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud 2001. aastal.

Organisatsioon muuda

Eesti Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on kuus liiget. Vastavalt töötuskindlustuse seadusele nimetab Vabariigi Valitsus kaks nõukogu liiget, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon kumbki ühe liikme ning Eesti Tööandjate Keskliit kaks liiget [1]. == Töötukassa tegevjuhtimise eest vastutab neljaliikmeline juhatus. Eesti Töötukassa juhatuse esimees on Meelis Paavel [1].

Tegevus muuda

Töötukassa eesmärk on tööturupoliitika elluviimine ja töötuskindlustuse korraldamine töötuskindlustuse seaduses, tööturuteenuste ja -toetuste seaduses, töövõimetoetuse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras [2].

Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga tagada [1]:

  • töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
  • töölepingu ülesütlemise hüvitamine töötajale koondamise korral;
  • töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Eesti Töötukassa viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada [1]:

  • tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;
  • pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.

Ajalugu muuda

Kindlustushüvitisi hakati välja maksma 2003. aastal ning 1. mail 2009 võttis Eesti Töötukassa üle Tööturuameti ülesanded [1].

Viited muuda

Välislingid muuda

Töötukassa koduleht minukarjäär.ee