Eesti Muusikateraapia Ühing

organisatsioon Eestis

Eesti Muusikateraapia Ühing on 1990. aastal asutatud üle-eestiline iseseisev vabatahtlik kutsetöös muusikateraapiat või muusika tervendava kasutuse võtteid rakendavaid inimesi või juriidilisi isikuid ühendav organisatsioon.

Organisatsiooni tegevuse eesmärgid

muuda

Eesti Muusikateraapia Ühingu põhieesmärgiks on muusikateraapia arendamine ja muusikateraapia-alase informeerituse suurendamine Eestis ning seeläbi teaduse, kultuuri, hariduse ja tervishoiu toetamine avalikes huvides. Lisaks näeb organisatsioon oma tegevuste eesmärkidena:

 • eelduste loomine muusikateraapia arenguks ja kliinilise muusikateraapia kui psühhoteraapia alaliigi professionaalse taseme kujunemiseks Eestis; kollegiaalsete sidemete soodustamine; muusikateraapia-alase informeerituse tõstmine;
 • muusikaterapeutide väljaõppe organiseerimine, koolitusprogrammide ja atesteerimiskriteeriumide väljatöötamine;
 • muusikateraapia kasutamise õiguslike aluste väljatöötamine;
 • põhikirjalise tegevusega seotud majandustegevus.[1]

Organisatsiooni tegevus eesmärkide saavutamiseks

muuda
 • kogub ja süstematiseerib muusikateraapiasse puutuvat teavet, teeb selle liikmeile ja teistele huvitatuile kättesaadavaks;
 • korraldab nii avalikke kui kinniseid üritusi, kogemuste vahetamise, loenguid, kursusi, konverentse, konkursse, tuluõhtuid jms.
 •  toetab teadustööd, töötab välja õppe- ja teraapiaprogramme ning metoodikaid; ühtlustab emakeelsete oskussõnade kasutamist;
 •  annab välja trükiseid, heli- ja videosalvestisi;
 •  informeerib avalikkust muusika toimesse puutuvates küsimustes;
 •  teeb koostööd organisatsioonidega, kellega on ühiseid eesmärke;
 • sõnastab kutsetegevuse eetikanõuded ja jälgib nende täitmist.[1]

Organisatsiooni struktuur

muuda

Eesti Muusikateraapia Ühingu liikmeskonna moodustavad liikmed ning auliikmed. Organisatsiooni kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl. Seisuga 18. märts 2016 oli organisatsioonis 49 liiget[2]. Ühingu tegevust juhib vähemalt kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kaheks aastaks.[1]

Ajalugu

muuda

Eesti Muusikateraapia Ühing asutati 15. detsembril 1990 aastal 37 asutajaliikmega. Juhatusse kuulusid: Tiiu Arro, Saima Tamm, Eha Rüütel, Johannes Skail, Pille Varmann, Laine Simson, Anu Ulp. Ühingu esimeheks valiti Tiiu Arro. 1995. aastal astus Eesti Muusikateraapia Ühing Euroopa Muusikateraapia Konföderatsiooni liikmeks. Eesti esindajaks kutsuti Alice Pehk. 1995. aastal toimus Euroopa Muusikateraapia Konverents Taanis, Aalborgis, kus osales Alice Pehk ettekandega "Music Therapy in Estonia". 01.04.95 toimus ühingu taasalustamise üldkogu. Juhatusse kuulusid Tiiu Arro, Alice Pehk, Toomas Põld, Eha Rüütel, Elen Sudajeva, Reet Room, Varje Vürst, Maire Kasser, Malle Mölder. Esimeheks valiti Alice Pehk.

1996. aastal ilmus kaks muusikateraapiat ja muusikapsühhofüsioloogilist toimet käsitlevat raamatut:  Alice Pehki monograafia "Muusade kunst aitab elada: Muusika psühhofüsioloogilisest toimest ja selle teraapilistest rakendusvõimalustest" ja  muusikateraapia alaste artiklite kogumik "Muusika loob võimaluse…" Valik artikleid praktilisest muusikateraapia rakendamisest". Autorid Tiiu Arro, Alice Pehk, Maie Vikat, Elen Kihl, Sirje Rass, Kristi Kaubi, Tiina Uibo, Margit Raag, Ene Järvik, Tiina Kallavus, Malle Mölder, Maie Niin, Eha Rüütel, Taimi Helenurm.

1996 astus Eesti Muusikateraapia Ühing Ülemaailmse Muusikateraapia Föderatsiooni liikmeks. 28.01.01 peeti EMTÜ 10. sünnipäeva, mille rammes toimus üldkogu, kus esimeheks valiti Malle Luik. EMTÜ kahekümnendat sünnipäeva 12. veebruaril 2011 tähistati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias konverentsiga "Muusika tervise heaks – psühhodünaamiline lähenemine muusikateraapias".[3]

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 Eesti Muusikateraapia Ühing. "Põhikiri".
 2. Eesti Muusikateraapia Ühing
 3. Eesti Muusikateraapia Ühing. "Eesti Muusikateraapia Ühing".