Eesti 21

Eesti 21 on üldnimetus koostööprojektile "Võimaluste loomine 21. sajandi tegevuskava (Agenda 21) elluviimiseks Eestis". Selles osalesid ÜRO Arenguprogramm, Eesti Keskkonnaministeerium ja Säästva Eesti Instituut.

Töö käigus avaldati juhendmaterjal kohalike Agenda 21 koostamiseks, valmistati ette lähteülesanne strateegia Säästev Eesti 21 koostamiseks, tehti taustuuringuid, korraldati Eestile esmatähtsates valdkondades konverentse ja seminare ajakirjanikele, poliitikutele, vabaühendustele.

AllikasRedigeeri