E-demokraatia ühendab kahte põhimõistet – elektroonika ja demokraatia, kus elektroonilised kommunikatsioonitehnoloogiad, näiteks internet, on abiks demokraatlike protsesside täiendamisel ja täiustamisel.

E-demokraatia ülesandeks on teha kodanike osalemine avalike poliitikate otsustusprotsessis lihtsamaks ja otsesemaks. E-demokraatia abil saab kodanikke paremini kaasata poliitikate välja töötamisesse, muuta otsustusprotsess läbipaistvamaks ja tuua valitsus inimestele lähemale ehk suurendada poliitilist legitiimsust.

Elektrooniline hääletamine on üks osa e-demokraatiast, olles üks aspekt demokraatlikust protsessist.

E-demokraatiat on kutsutud ka küberdemokraatiaks ja digitaalseks demokraatiaks.

Kodanike kaasamine interneti kaudu

muuda

Kohalikel omavalitsustel ja teistel avaliku halduse asutustel on kaasamiseks mitmeid võimalusi:

  • Informeerimine. Interneti kodulehele lisatakse informatsioon eelnõude, poliitikadokumentide, tööplaanide kohta. E-kirjade ja/või e-listide kaudu saab saata uudiseid, kaasamiskutseid, eelnõude ülevaateid. Kodulehel avalikustatakse dokumentide registrid, kataloogid, pressiteated, elektroonilised infolehed ja brošüürid, aasta ülevaated, audio-videomaterjalid.
  • Konsulteerimine. Kodanikele on tagatud tagasiside ja arvamuse avaldamise võimalused. Saab korraldada e-küsitlusi, veebiküsitlusi või arvamusuuringuid ja nende tulemused avalikustada. Kasutada saab külalisteraamatuid, ajaveebe, foorumeid.
  • Osalemine – e-referendumid, e-petitsioonid, TOM.

E-demokraatia kategooriad

muuda
  1. Informatsiooni tasand – kogutakse infot tuleviku- ja hetkevõimaluste kohta, viiakse läbi uuringud, tehakse järeldusi, koostatakse raamprogramme.
  2. Deliberaliseerimise tasand – elektroonilised lahendused pakuvad uusi võimalusi kodanikel osaleda kohaliku omavalitsuse või riigi juhtimises, mis on deliberaliseerimise aluseks.
  3. Osalustasand – kodanikel on võimalus osaleda otsustamisprotsessi diskussioonides ning täiendada neid oma ettepanekutega.
  4. Koosotsustamise tasand – kodanikel võimalus osaleda kohalikke või riiklike küsimusi puudutavate otsuste vastuvõtmises.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda