Domeriit on peamiselt dolomiiti ja savimineraale sisaldav settekivim.

Teisitiöelduna on domeriit savikas dolomiit või dolomiit, mida liiga suure savisisalduse tõttu enam dolomiidiks ei peeta.

Domeriit on pehme muldjas, enamasti hallikat või sinakat värvi kivim. Savisisaldus on reeglina 35...65%. Kui valdavaks karbonaatseks mineraaliks oleks dolomiidi asemel lubjakivi, nimetataks vastavat kivimit domeriidi asemel mergliks.

Domeriit on kas järvelise või merelise tekkega savi- ja lubimuda kivistumise produkt.