Dispositsioon (muusika)

Dispositsioon on oreli registrite loetelu.

Esimese ja teise manuaali viled

Oreli dispositsioon annab ülevaate orelist. Dispositsiooni järgi on võimalik aru saada:

  • milline on orel;
  • mis stiilis on orel ehitatud;
  • kui suur on orel.

Oreli dispositsioon on registrite loetelu. Registrite nimetused pannakse kirja alates kõige madalamatest registritest ja lõpetades keelregistritega. Mida madalamalt kõlab oreli register, seda suurem on number jalgades.

Registreid eristatakse jalgades:

  • 32´ (jalga) kõlab kolm oktavit madalamalt
  • 16´ kõlab kaks oktavit madalamalt
  • 8´ annab põhikõrguse
  • 4´ kõlab ühe oktavi kõrgemalt
  • 2⅔´ kõlab 1,5 oktavit kõrgemalt
  • 2´ kõlab kaks oktavit kõrgemalt
  • 1´ kõlab kolm oktavit kõrgemalt.

Dispositsiooni märkimise näide

Manuaal: Principal 16`, Bordun 16`, Principal 8´, Rohrflöte 4´, Quinte 2⅔´ , Octave 2`, Mixtur 4 fach, Cornett 3 fach, Trompet 8`, Fagott 8`.
Pedaal: Subbass 16`, Violon 16`, Cello 8`, Bassflöte 8`, Posaune 16`, Trompetenbass 8`.

Kui orelil on mitu manuaali ja kui registrid asuvad erinevatel tuulepõhjadel, märgitakse dispositsioonis ka manuaalide nimetused. Näiteks Hauptwerk (peamanuaal), Oberwerk, Brustwerk, Rückpositif jne.

Kui registrid asuvad ühisel tuulepõhjal, siis öeldakse esimene manuaal, teine manuaal. Samamoodi märgitakse ka pedaal.

Loomulikult on orelitel registrite loetelu erinev ja sellepärast on ka dispositsioon erinev.

Vaata ka

muuda