Digitaator on sisendseade analoogandmete teisendamiseks digitaalkujule. See koosneb digiteerimislauast ja osutusseadmest (hiir e kursor e litter), millele vajutades edastatakse vastava elemendi koordinaadid arvutisse.