Digitaalne abonendiliin

Digitaalne abonendiliin (ingl digital subscriber line, DSL) on üle tavaliste vaskpaarkaablite (näiteks telefoniliinide) töötavate andmeside juurdepääsutehnoloogiate koondnimetus. Selle alla kuuluvad näiteks ADSL, ADSL2+, VDSL. Neist täiuslikem on praegu VDSL2, mis ühendab mitme varasema tehnoloogia eeliseid. Omavahelised erinevused seisnevad põhiliselt selles, kas on keskendutud rohkem allalaadimissuunas andmesidele või vajatakse mõlemasuunaliselt samaväärset ühendust; kas vajatakse suurt kiirust lühema vahemaa taha või peab vahemaa olema võimalikult suur, aga saavutatav kiirus võib olla väiksem.

Vaata ka

muuda