Digiboks on digitelevisiooni vastuvõtu lisaseade, mis võtab vastu digitelevisiooni signaali ja kohandab selle teleri sisendile sobivaks. (Termin "digiboks" pärineb küll inglise keelest, kuid digibox tähistab ainult üht teatud liiki satelliittelevisiooni vastuvõtu seadet; üldtähenduses on kasutusel set-top box, lühend STB.)

Digiboks ja CI-moodul (selle pesa on esiplaadil paremal)
CI-moodul ehk kaardiluger koos vaatajakaardiga. Eestis on kasutusel CONAX-kaardiluger (tüüp CAS 7)

Antenntelevisiooni vastuvõtul tekkis vajadus digiboksi järele, kui 2010. aasta juulist mindi Eestis üle teleprogrammide edastamisele digitaalsignaaliga. Kaabeltelevisioonis toimus üleminek paari järgmise aasta jooksul. Digiboks võimaldas siis analoogtelerit edasi kasutada. Uutel teleritel oli juba sisse ehitatud vastav lülitus (digituuneri nime all). Esialgu olid need telerid mõeldud vastu võtma digitelevisiooni maapealse levivõrgu ja kaabelvõrgu kaudu saabuvaid signaale (vastavalt standarditele DVB-T ja DVB-C). Praegusaegsetel teleritel on sisseehitatud digituunerid ka standardile DVB-T2 ning satelliittelevisiooni standarditele DVB-S ja DVB-S2.

Tasuliste saadete vaatamiseks on siis vaja paigaldada teleri CI- (Common Interface) pessa kaardimoodul ehk kaardiluger teenusepakkujalt saadud vaatajakaardi jaoks. Kui teleril niisugune pesa puudub, tuleb kasutada eraldi digiboksi.

Kui telesignaal jõuab kohale internetipõhiselt (IPTV), on ka digiteleri korral vajalik spetsiaalne digiboks telerijuhtimistoiminguteks; see ühendatakse ruuteri ja teleri vahele.

Lihtsad digiboksid on mõeldud üksnes vabakanalite vastuvõtmiseks. Niisuguseid digibokse, mis on mõeldud ainult satelliittelevisiooni vabakanalitele, nimetatakse FTA-vastuvõtjateks. Satelliittelevisiooni vastuvõtu seadmeid tuntakse samuti satelliidituuneri (ka sat-TV-tuuneri) nime all.

Kallimatel digiboksidel on kaardimoodul juba sees või see tuleb paigaldada CI-pessa. Niisugune digiboks võib lisaks tasulistele programmidele pakkuda mitmesuguseid lisavõimalusi, näiteks

  • tulevaste või ka jooksvate saadete salvestamine sisseehitatud kõvakettale, USB-pesa vahendusel mälupulgale või välisele kõvakettale;
  • ajanihkefunktsioon (time shift); siis toimub jooksva telesaate pidev automaatsalvestus digiboksi sisemällu; see võimaldab telesaate vaatamist katkestada ja sobiva aja järel jätkata, samuti on võimalik kiire ja aeglane edasi-/tagasikerimine saate ajal;
  • Interneti-ühendus RJ45-võrgukaabli või Wi-Fi kaudu muudab tavalise digiteleri nutiteleriks.

Digiboksi ühendamiseks teleriga kasutatakse HDMI-kaablit, vanemate telerite korral RCA- ja SCART-kaablit.

Vaata ka muuda