Diastereomeerne liig

Diastereomeerne liig (de) on diasteremeersete ainete puhtuse mõõt. See näitab kui palju on proovis üht diastereomeeri rohkem kui teist.

  • Kui mõlemat diastereomeeri on segus võrdselt 50% ja 50% on liig ehk de 0%.
  • Kui üht diastereomeri on 70% ja teist 30%, siis sellise segu on 70-30= de 40%.
  • Kui üht diastereomeeri on 100% ja teist 0% on de 100%.

Üldine valem aine A ja aine B jaoks on (A-B) / (A+B) * 100% = de

Ainete hulga segus võib arvutada massi kui ka moolprotsendi kaudu. Diastereomeerset liiga saab mõõta mitmesuguste analüütiliste tehnikate abil, sealhulgas kromatograafia ja tuumamagnetresonants spektroskoopiaga (TMR).

Seotud mõiste on ka dr ehk diastereomeerne suhe (ingl diastereomeric ratio). dr väljendab sisaldab sama informatsiooni, kui de, kuid esitab seda teisiti. Näiteks sellise segu, mille de on 40% (ehk ta on 70% üks ja 30% teine enantiomeer), dr on 7:3.