Depressiivne luul

Depressiivne luul on mõtlemishäire, mille puhul haigel on veendumuslikud negatiivse sisuga mõtted. Haige on ekslikult veendunud, et ta on tühine, tähtsusetu, saanud hakkama mingi raske teoga.

Tüüpilisel kujul esineb depressiivne luul bipolaarsete häirete ja skisoafektiivsete häirete korral.

Kõikedest luuludest moodustab depressiivne luul ~5%.

Depressiivseid luule: