Coco väin eraldab Andamani saari Coco saartest ja ühendab Bengali lahte Andamani merega.

Coco väin (India ookean)
Coco väin
Asukoht India ookeanis