Cantus figuratus

Cantus figuratus, ka cantus figuralis ja cantus figurativus, on muusikas alates 15. sajandist rütmiliselt diferentseeritud kiiretes helivältustes vokaalpartii, mis vastandus pikkades helivältustes kulgevale cantus planus'ele.

Kuna ka cantus figuratus'e ülesmärkimiseks kasutati mensuraalnoodikirja, asendas see termin varasema termini cantus mensuratus.