Cakewalk on Ameerika tumedanahaliste paaristaktimõõdus võistluslik rühmatants. 20. sajandi algul oli cakewalk levinud ka seltskonnatantsuna.