Registertonn

(Ümber suunatud leheküljelt Brutoregistertonn)

Registertonn on laevanduses kasutusel olnud mahutavuse ühik, mis on võrdne 2,831685 kuupmeetriga. Brutoregistermahutavuse (lühendid BRT, GRT) puhul kasutati ühikunimetust brutoregistertonn (brt) ja netoregistermahutavuse (NRT) puhul ühikunimetust netoregistertonn (nrt).

1 registertonn = 100 kuupjalga = 2,831685 m3

Laevade mõõtmise rahvusvahelise konventsiooni (1969) kohaselt asendavad varasemaid ühikuga suurusi ühikuta kogu- ja puhasmahutavus, mida tähistavad vastavalt lühendid GT ja NT. Selle konventsiooniga määratud mahumõõtmise reeglid jõustusid uute laevade jaoks 18. juulil 1982, vanemad laevad said ajapikendust 18. juulini 1994.