Boikott (kapten Charles Boycotti (1832-1897), Iirimaa järgi) on loobumine kaubandusest konkreetse isiku või ettevõttega või isegi terve riigiga. Boikottis osalejad usuvad, et kõnealune isik või ettevõte käitub amoraalselt või ebaausalt.

Boikoteerijad Kentucky Fried Chicken restorani ees.

Boikott on vägivallatu, vabatahtlik ja tahtlik hoidumine isiku, organisatsiooni või riigi kasutamisest, ostmisest või temaga suhtlemisest protesti väljendusena, tavaliselt moraalsel, sotsiaalsel, poliitilisel või keskkonnaalal. Boikoti eesmärk on tekitada sihtmärgile majanduslikku kahju või osutada moraalsele nördimusele, püüdes sundida sihtmärki muutma vastumeelset käitumist.

Sõna on nimetatud Iirimaalt üürileandjate agentide kapten Charles Boycotti järgi, kelle vastu rakendati taktikat edukalt Iiri natsionalistliku liidri Charles Stewart Parnelli ja tema Iiri maaliiga ettepanekul 1880. aastal.