Biomeetrilised isikuandmed

Biomeetrilised isikuandmed on isiku kui füüsilise olendi unikaalsed (ja ka mitteunikaalsed) eripärad, mis on seotud tema kehast tulenevate mõõdetavate iseärasustega. Sellisteks kasutatakse kõige erinevamaid isikute füüsilise keha tunnuseid, mis tagavad lihtsa ja selge mõõtmise. Laiemalt on tuntud sõrmejälgede, näo ja DNA põhjal isikuandmete kogumine ja isikuandmete töötlemine.

Vaata ka

muuda