Bioloogiline oksüdatsioon

Bioloogiline oksüdatsioon (lühend bn) on organismides toimuv paljuetapiline redoksreaktsioonide ahel, mille tagajärjel moodustuvad lõppsaadustena peamiselt süsihappegaas, vesi ja ammoniaak, mis organismidest väljutatakse.

Biooksüdatsiooni eripära võrreldes paljude keemiliste oksüdatsiooniprotsessidega (näiteks põlemisega) on biooksüdatsiooni toimumine tunduvalt madalamal temperatuuril – selle tagab vastavate ensüümide katalüütiline toime.