Biogeenne kivim

Biogeenne kivim on settekivim, mis on osaliselt või täielikult moodustunud organismide elutegevuse tulemusel tekkinud materjalist.

Selliseks materjaliks, neist moodustunud kivimeiks või moodustisteks võivad olla turvas, biogeense tekkega lubimuda, korallrahud, põlevkivi, biogeense tekkega fosforiit, kriit jne.

VälislingidRedigeeri