Binoomjaotus

Binoomjaotus on tõenäosusteoorias ja statistikas juhusliku suuruse X diskreetne jaotus, mis kirjeldab n ühesuguse ja sõltumatu järjestikuse katse korral sündmuse A toimumist, kui iga katse tulemus võib olla kas jah või ei ning jah tulemuse saamise tõenäosus on p ning vastupidise tulemuse tõenäosus on q = 1 − p. Binoomjaotust iseloomustab tõenäosusfunktsioon[1]:

NäideRedigeeri

Mündi 5-kordsel viskamisel on kirja 3 korda esinemise tõenäosus

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Margus Pihlak (2018). Klassikaline ja mitteparameetriline statistika. Tallinn: TTÜ kirjastus. Lk 13.