Binoom ehk kaksliige on matemaatikas kahe üksliikme algebralise summana esitatud hulkliige (multinoom).