Bihaari keel on ühisnimetus mitmetele omavahel väga sarnastele indoeuroopa keelte indoiraani haru keelevariantidele, mida räägitakse Indias Bihāri osariigis ja selle naaberosariikides. Suuremad neist on bhodžpuri keel, magahi keel, maithili keel ja sadri keel.