Bermuudapuri (inglise keeles bermuda sail) on kolmnurkne, pikendatud ees- ehk mastiliigiga pikipuri.

A – suurpuri (groot); B – eespuri, antud juhul foka

Kirjeldus muuda

Bermuudapurje ala- ehk poomiliik on kinnitatud poomi külge, mastiliik on kinnitatud piki masti tagapinda asetseva relsi või ümber masti paigutatud rõngaste külge. Selline kinnitusviis lubab purje üles tõsta või koristada, ilma et puri mastist eemalduks. Bermuudapurje halsinurk on kinnitatud poomikanna juures, soodinurk poominuka juures, vallinurga külge on kinnitatud vall, millega purje heiskamisel vallinurk tõmmatakse mastitopi juurde. Puri seatakse tuulde poominuka külge kinnitatud kahe soodi abil.

Ajaloost muuda

Nimetuse "besaanpuri" sai bermuudapuri sellest, et seda kasutati parklaeva besaanmastis oleva pikipurjena. 18. sajandi täispurjestusega laevade arengul oli selleks purjeks priitpuri, mis hiljem vahetati välja besaanpurjega, aga 19. sajandi alguses kahvelpurjega. 1800. aasta paiku hakkasid Lääne-India ja Bermuda saarestiku vetes ilmuma besaanpurjestusega kuunarid ja jahid, mis kandsid bermuudapurjeid. Sellest ka purje nimetus edaspidisel kasutusel, eriti jahtidel. 1911. aastal võeti Inglismaal kasutusele purjeregattidel bermuudapurjed, mis on senini kasutusel paljudel nii avamere kui ka võidusõidujahtidel. Seda tüüpi laevadel on bermuudapurjesid eelistatud, kuna need nõuavad vähem teenindavat meeskonda ja hoiavad laeva paremini tihttuules.

Vaata ka muuda