Bülletään (prantsuse sõnast bulletin) on väljaanne, mis ilmub kindlate küsimuste või teemade kohta mingi inimeste sihtrühma (asjatundjate, teiste kasutajate) informeerimiseks. Bülletään hõlmab tavaliselt aktuaalse temaatilise informatsiooni valimikku.

Bülletäänid ilmuvad trüki- või elektroonilise väljaandena. Need võivad olla spordi, teadusliku jms temaatikaga.