Avamusala

Kihi või mõne muu geoloogilise struktuuri avamusala on ala, millel pinnakatte puudumisel paljanduks vastav struktuur.

Avamusala ei tähenda seda, et vastavad kihid peaksid paljanduma maapinnal. Eestis on nad enamasti kaetud pealiskorra ülemise osa ehk pinnakattega.

Avamusala eristatakse kihi levialast, mis on ala, kus vastavad kihid levivad, olenemata sellest, kui sügaval nad lasuvad ja mitme kihi poolt on kaetud. Näiteks Kambriumi ladestu setendid on levinud suuremal osal Eestist, kuid avamusala hõlmab vaid kitsast riba Põhja-Eestis.