Automorfism on süsteemi (objekti) isomorfism iseendaga. Tegemist on süsteemi sümmeetriat tuvastava ja selle struktuuri säilitava atribuudiga.

Automorfismide rühm muuda

Süsteemi kõikide automorfismide hulk moodustab automorfismide rühma  . Reeglina jaguneb rühm   automorfismide transitiivsuspiirkondadeks, mida ka sümmeetriaklassideks, orbiitideks ning struktuursest aspektist ka positsiooniks   süsteemis nimetatakse.

Automorfismide transitiivsuspiirkondi ehk positsioone süsteemis moodustavad nii süsteemi elemendid kui ka selle elementidevahelised suhted.

Automorfismid graafis muuda

Automorfismide transitiivsuspiirkonnad muutuvad eriti oluliseks graafi struktuuri ja selle sümmeetriaomaduste tuvastamisel ja identifitseerimisel vastavalt tipupositsioonide   ja tipupaaripositsioonide (binaarpositsioonide)   näol. Graafi struktuuri ja selle positsioonide tuvastamine on teostatav seosmaatriksite korrutiste ja spetsiaalsete heuristiliste võtete baasil [1] [2]

Viited muuda

  1. J.-T. Tevet. Graafide identifitseerimine. S.E.R.R., Tallinn, 2017 ISBN 9789949816507
  2. J.-T. Tevet. What is a graph and how it to study. S.E.R.R., Tallinn, 2017 ISBN 9789949817559

</references>