Asta Teder oli Kilingi-Nõmme Keskkooli direktor aastatel 1973–1978, alates 1962 samas õppealajuhataja.