Asendiandur on andur, mis on ette nähtud asendi mõõtmiseks masina paigalseisva detaili või ümbritseva ruumi suhtes.