Asümmeetriline süsinik

(Ümber suunatud leheküljelt Asümmeetriline süsiniku aatom)

Asümmeetriline süsiniku aatom (asümmeetriline süsinik) on nelja erineva aatomi või aatomite rühmaga seotud süsiniku aatom.

Asümmeetrilise süsiniku näide
Üht asümmeetrilist süsiniku aatomit sisaldav (ühe stereokeskmega) molekul saab esineda kahe enantiomeerina.
Kahe stereokeskmega molekul saab esineda nelja stereoisomeerina

Süsiniku aatomiga seotud 4 erinevat rühma võivad ruumis asetseda kahel erineval viisil, mis on teineteise suhtes peegelpildid, seega need molekulid on mitteühitatavad ehk kiraalsed. Sellest tulenevalt nimetatakse taolisi molekule kas vasaku- või paremakäelisteks. Kiraalset süsinikuaatomit tähistatakse tärnikesega – C*.

Molekulis võib esineda mitu asümmeetrilist süsiniku aatomit ehk stereokeset, mistõttu saab esineda mitmeid stereoisomeere. Tetraeedrilise stereokeskme korral, nagu seda on süsinikuaatom, on võimalik stereoisomeeride arv 2n, kus n on stereokeskmete arv molekulis.

Vaata ka

muuda