Asümmeetriakordaja

Asümmeetriakordaja on tõenäosusteoorias ja statistikas arvuline parameeter, mis näitab tunnuse jaotuse lähedusastet sümmeetrilisele jaotusele[1]. Asümmeetriakordaja võib olla positiivne (jaotuse pikem saba on paremal ja enamik andmetest on kontsentreeritud vasakul) või negatiivne või defineerimata. Sümmeetrilise jaotuse korral on asümmeetriakordaja 0.

Negative and positive skew diagrams (Estonian).svg

Pearsoni asümmeetriakordajaRedigeeri

Tuntuim asümmeetriakordajatest on Pearsoni asümmeetriakordaja, mis avaldub kolmandat järku standarditud keskmomendinaː

 ,

kus   tähistab muutuja   aritmeetilist keskmist ja   dispersiooni. Sümmeetrilise jaotuse korral  .

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Ene-Margit Tiit, Liina-Mai Toodang (2019). Statistikaleksikon. Tartu Ülikooli kirjastus. ISBN 978-9949-03-068-2.