Arutelu:Vaheosakesed

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

ega ole (otseselt) piiratud ajas ega ruumis

Selle peaks lahti kirjutama, sest "otseselt" pole hästi arusaadav. Vist on mõeldud seda, et see piiratus ei tulene jäävusseadustest. Siis vast võiks öelda, et jäävusseadused ei piira reaalset vahendajaosakest ajas ja ruumis. Andres 10. august 2008, kell 14:25 (UTC)
Täpsustatud sõnastust

Minu meelest vajab selgitust, kuidas vahendajaosakesed "jõudu" vahendavad ja milles üldse vahendamine seisneb. Andres 10. august 2008, kell 14:27 (UTC)

Lisatud täpsustus
See on nüüd kindlasti selgem. Aga kuidas ikkagi säärane osakeste kiirgamine ja neeldamine vastastikmõju vahendab? See on kindlasti mõne teise artikli teema, aga äkki saaks siin seda pisutki selgitada? Andres 10. august 2008, kell 18:19 (UTC)

Esimene lause peaks minu meelest rohkem selgitama. Kui meil on juba artikkel "fundamentaalne jõud" ja sellele niikuinii link läheb, võiks vast siingi kirjutada "fundamentaalse jõu". "Vastastikmõju "jõu"" ei ole hästi arusaadav. Ka "kandjad" ei ütle kuigi palju. Andres 10. august 2008, kell 14:31 (UTC)

Täpsustus lisatud

Nende seisumass on nullist erinev, mistõttu on nõrk vastasmõju väga lühikese ulatusega.

Siin võiks olla pisut pikem selgitus. Ja lihtsalt "erinev" ja "väga" pole minu meelest tasakaalus, sest seisumass võiks loogiliselt olla nullist kui tahes vähe erinev. Andres 10. august 2008, kell 14:46 (UTC)
Täpsustus lisatud
Allakirjutamiseks vajuta neli korda ~ .
Nüüd on selgem küll, aga peaks mainima ka seda, miks vahendajaosakese seisumassi olemasolu vastastikmõju ulatust piirab. Samuti pole arusaadav, mida täpselt märgib seda ulatust märkiv arv. Andres 10. august 2008, kell 18:00 (UTC)

Praegu pole teada, millise pealkirjaga artiklites osakeste kiirgamisest ja neelamisest räägitakse, aga igatahes linki on nende terminite juures tarvis. Andres 10. august 2008, kell 18:00 (UTC)


Kas "vahendajaosakeste" sünonüüm on ka "vahebosonid"? Andres 13. august 2008, kell 05:32 (UTC)

Ei oska täpselt tõlkida ingliskeelset väljendit "gauge boson" (siin oleks vaja mõne ehtsa tuumafüüsiku ekspertarvamust). Päris vaheboson ei julge öelda, kuna mõiste gauge boson peab olema seotud gauge field'iga, mis ei ole vaheväli. Jään selle elemetaarosakeste lainelise poolega pisut hätta, kuna seal kasutatav matemaatika käib minul hetkel veel üle pea. Seetõttu olen esialgu piirdunud terminiga vahendajaosake.

Bix 13. august 2008, kell 06:24 (UTC)

Ma ei ole kuskil varem kohanud sõna "vahendajaosake"; neid on ikka nimetatud vaheosakesteks. Seepärast arvan, et pealkiri peaks olema "vaheosakesed".
Jaak Lõhmus nimetas neid vahebosoniteks [1]. Kui tema seda tegi, võime minu meelest ka meie seda julgelt teha. Tõsi, mõni kord mõeldakse vahebosonite all ainult nõrga jõu vahebosoneid. Andres 13. august 2008, kell 06:43 (UTC)
Nõus, vahendajaosake->vaheosake. Bix 13. august 2008, kell 07:24 (UTC)

Siin on segi aetud kalibratsiooniboson (gauge boson) ja üldisem mõiste - vaheosake (vt nt force carrier). --Hardi 11. aprill 2011, kell 22:50 (EEST)

Naase leheküljele "Vaheosakesed".