Arutelu:Teadlane

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

On ka harrastusteadlasi, kasvõi näiteks näitleja-botaanik Üksip, rääkimata varasema aja džentelmen-teadlastest.

Peale selle, tuleks täpsemalt määratleda teadlase ja teaduse seos. Ma juba muutsin sõnastust, sest ka näiteks teadusfilosoof ja teadusbürokraat tegelevad teadusega, rääkimata teaduse õppijatest. Andres 4. mai 2010, kell 17:16 (EEST)

Erakordselt huvitav teema (eriti seoses uusajaga) aga selle kohta pole ka teistes vikides midagi praeguse aja uuringute tasemele vastavat. Ka kirjandus on hõre. Teadusakadeemiate ja asutuste teke, nende võrgu väljakujunemine, teadlase kui juba riigiameti teke, teaduse ja "teadlaseks" olemise moodi minemine valgustusajal ...


suunasin siia märksõna teadustöötaja, mis v-o vajab eraldi käsitlust. Võimalik, et see on kuidagi vene keelest eesti keelde ilmaasjata lipsanud--Bioneer1 (arutelu) 23. mai 2014, kell 19:09 (EEST)

siiski ka 2014. a "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat" on termini "teadustöötaja" välja toonud, ehkki seletust pole antud--Bioneer1 (arutelu) 24. mai 2014, kell 09:40 (EEST)

Puudub Uurija. Andres (arutelu) 27. mai 2014, kell 13:05 (EEST)

Naase leheküljele "Teadlane".