Arutelu:Taustsüsteem

Maa ja objekt on sisuliselt täpsustusleheküljed. Andres 20. november 2006, kell 17:43 (UTC)


Peaks õigupoolest vaidlustama: taustsüsteem hõlmab peale ruumikoordinaadistiku ka kella. Andres 13. september 2008, kell 09:49 (UTC)

Taustsüsteeme, mille suhtes keha liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt, nimetatakse inertsiaalseteks taustsüsteemideks.

Siin on midagi valesti. Taustsüsteemi inertsiaalsus on ikkagi tema seesmine omadus.
Kõige lihtsam inertsiaalse taustsüsteemi eristav tunnus on vist see, et seal kehtib inertsiseadus. Andres 5. november 2009, kell 14:25 (UTC)
See on klassikalises mehaanikas. Andres 5. november 2009, kell 14:37 (UTC)

, mille abil kirjeldatakse ühe keha asendit teiste kehade suhtes. Tavaliselt kasutatakse keha asendi määramiseks paremakäelist kolmeteljelist ristkoordinaadistikku, mis reeglina on seotud maaga.

Tõstsin välja. Andres 5. november 2009, kell 14:39 (UTC)
Naase leheküljele "Taustsüsteem".