Arutelu:Tallinna Muusikakeskkool

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Mida see "vabariiklik" tähendab? Kas on teisi sääraseid koole, mis pole vabariiklikud? Andres 31. juuli 2007, kell 15:18 (UTC)


Muusikakeskkool - ja kõrgharidus???--Hendrix 31. juuli 2007, kell 15:23 (UTC)

Mõeldud on seda, et antakse haridus, mis on vajalik muusikakõrgkooli sisseastumiseks. Andres 31. juuli 2007, kell 15:29 (UTC)
ahhaa...--Hendrix 31. juuli 2007, kell 15:32 (UTC)

Vabariiklik on TMKK selles mõttes, et vastuvõtt toimub üle vabariigi, samuti on kool otse ministeeriumi alluvuses (kõik muud koolid on linna vms kohaliku omavalitsuse alluvuses).

Tsitaat:

Tallinna Muusikakeskkool (TMKK) on vabariikliku vastuvõtuga EV Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus õppetöö toimub kahes tsüklis — üldhariduses ja muusikas. Mõlema tsükli läbimine on TMKK õpilasele kohustuslik.

Üldaineid õpetatakse lähtuvalt Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast ja Tallinna Muusikakeskkooli arengukavast. Muusikaaineid õpetatakse Tallinna Muusikakeskkoolis valikainete ja ringidena.

Läbi valikainete ja ringide (koorid ja orkestrid) omandatakse teadmised ja oskused muusikakõrgkooli astumiseks ning kutselise muusiku karjääri ettevalmistamiseks. Valikained ja ringid on õppekava lahutamatu osa.

--Muku 31. juuli 2007, kell 15:43 (UTC)


G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on vist küll keskeri, aga kas ta pole vabariiklik? ETMA jaoks ta igatahes ette valmistab.--Ken 31. juuli 2007, kell 15:49 (UTC)


ainus õpilasi muusikalisele kõrgharidusele ettevalmistav riiklik kool Eestis Aga Elleri ja Otsa kool? Alates 1940st kuni tänaseni on Elleri-kool riiklik õppeasutus, mis, nagu ka Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, valmistab ette keskharidusega muusikuid. [1] --Tiuks 13. oktoober 2008, kell 21:29 (UTC)

Võib-olla siis kirjutada "riiklik üldhariduskool"? Andres 14. oktoober 2008, kell 08:51 (UTC)

TMKK on nii üld- kui ka erihariduslik kool samade seinte vahel —Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas Muku (arutelukaastöö) .

Ka Elleri ja Otsa kool peaks olema sama. Asi selles, et ainus ei ole siin artiklis õige. Kesk-eri haridusega diplomeid võrdsustatakse rakendusliku kõrgharidusega. Kas diplomeid ka nüüd veel antakse, selle saan järgi uurida. --Tiuks 14. oktoober 2008, kell 19:43 (UTC)
Kuidas saab kesk-eriharidus olla võrdne rakenduskõrgharidusega? Rakenduskõrghariduse omandanu saab minna edasi magistrantuuri, kesk-eri on ikkagi praktiliselt keskharidus. Adeliine 14. oktoober 2008, kell 20:12 (UTC)
See probleem puudutab minuarust palgasüsteemi. Hetkel tuleb keskeri haridusega inimestel alustada õpinguid ikkagi bakalaurusest. --Tiuks 14. oktoober 2008, kell 20:35 (UTC)
Naase leheküljele "Tallinna Muusikakeskkool".