Arutelu:Saksa-Balti Erakond

Viimase kommentaari postitas Determist 9 aasta eest.

Võtsin saadikute tabeli saksa vikipeediast. Determist (arutelu) 14. märts 2015, kell 17:48 (EET)Vasta

V Riigikogu oli ametis 1932–1937, mitte 1929-1932. Partei likvideeriti millalgi pärast Ühingute ja nende liitude seaduse jõustumist 1938. aastal, mitte 1935.

Sul on võimalus parandada ja täiendada ja siis muidugi vastavad viited ka lisada. Determist (arutelu) 14. märts 2015, kell 17:58 (EET)Vasta
Aastaarvud parandasin ära, muuseas sama viga oli ka saksa vikipeedia tabelis. Aga partei likvideerimisega on keerulisem lugu, mul pole mingit alust arvata, et see oleks kauem tegutsenud. Kui Sul on mõni allikas, mis konkreetselt Saksa-Balti erakonna kohta ütleb, et ta eksisteeris ka pärast 1935. aastat, siis nagu öeldud, Sul on võimalus vastav parandus teha. Determist (arutelu) 14. märts 2015, kell 18:11 (EET)Vasta
Vt. ERA.14.2.1210 dateeringut 16.06.1939-02.08.1939 (kas erakonna ametlik nimi oli Saksa-Balti Erakond Eestimaal, nagu likvideerimistoimikus?). Selle järgi tuleb oletada, et likvideerimine lõppes 2. augustil 1939. Kas eksisteeris või tegutses, on põhimõtteline vahe. Siis tuleks siin veel kirjutada Saksa Klubist, partei tasalülitamisest ja saksa vähemusrahvuse kultuuromavalitsuse ümbervalimisest.

Erakondade tegevus pandi seisma 20. märtsil 1935 Siseministri sundmäärusega 5. märtsist 1935 (RT 1935, 21, 200).

Ühingute ja nende liitude seaduse jõustumisega 6. mail 1938 varasema seaduse alusel registreeritud erakonnad kaotati ja kuulusid likvideerimisele sama seaduse §§ 19–22 korras (RT 1938, 42, 396 II). Selliseid erakondi oli 666, nende likvideerimiseks moodustati Siseministri poolt vastav komisjon (Valitsusasutiste tegevus 1938/39, lk. 103). Uutena asutatavate erakondade registreerimine pidi toimuma eriseaduse alusel (RT 1938, 42, 396 § 1).

Likvideerimine toimus 1938. ja 1939. aasta jooksul, täpsed kuupäevad on vastavates likvideerimistoimikutes.

Ignorantseid ja pahatahtlikke mõttetusi palun artiklisse mitte tagasi panna.

Naase leheküljele "Saksa-Balti Erakond".