Arutelu:Sünonüüm

Lisa arutelu
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Nahkjas ja nahataoline on minu meelest leksikaalsed sünonüümid. Andres 19:49, 1 May 2005 (UTC)

Ongi, aga grammatiliselt vormistuselt erinevad--Mona 20:08, 1 May 2005 (UTC)

Sellisel juhul ei ole esiteks tegemist hea näitega. Teiseks tuleb täpsemalt selgitada, mis on grammatiline vormistus. Grammatikat võib mõista laiemas või kitsamas tähenduses.
Sinu näite kohta võib öelda, et siski on tegemist teatavat liiki leksikaalse sünomüümiaga. Grammatilise sünonüümia alla kitsas mõttes kuuluvad nn paralleelvormid (suurim ja kõige suurem, mõtetes ja mõtteis) ning süntaktilised variandid (Selle siin kirjutasin mina ja See siin on minu kirjutatud). Peale selle võib rääkida fraseoloogilisest sünonüümiast ja derivatiivsest sünonüümiast (sõnamoodustusmorfeemide vahel). Tegelikult vist sünonüümi mõiste ei ole igasuguse sünonüümia puhul rakendatav. Andres 20:25, 1 May 2005 (UTC)
Minu meelest tuleks teha eraldi artiklid "Sünonüüm" ja "Sünonüümia", sest tegemist on eri mõistetega. Praegused vikilingid eeldavad, et eraldi artikleid ei ole. Andres 16:12, 2 May 2005 (UTC)

Kas sobib kui mõiste sünonüümia panen lingi Vaata ka alla?

Jah. Andres 18:13, 2 May 2005 (UTC)

Minu meelest on "kaasnimeline" sõnasõnaline tõlge. "Samanimeline" käib ju homonüümsete ehk ekvivooksete asjade kohta. Andres 13. oktoober 2006, kell 09:24 (UTC)

Aristotelesel raamatu "De interpretatione" (Peri hermeneias) alguses. Andres 13. oktoober 2006, kell 09:25 (UTC)

Naase leheküljele "Sünonüüm".