Arutelu:Ruumiline planeerimine

Siia ei viita miski. --Epp 3. oktoober 2009, kell 00:31 (UTC)

Minu meelest on definitsioon üleformaliseeritud ja mitmemõtteline. Sellise definitsiooni alla mahub mida iganes. Minupärast kasvõi välikemmergu rajamine. Peaks konkretiseerima. --Rünno 6. oktoober 2009, kell 15:46 (UTC)


Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Ma pole definitsiooniga nõus. Kas diktaator ei saagi ruumiliselt planeerida? Minu arvates saab. Mis saab siis, kui nõue koordineerida ja integreerida pole täidetud, vaid ainult integreerib, aga ei koordineeri? Mis saab siis, kui osutub mittefunktsionaalseks? See tuleb tavaliselt välja alles tagantjärele. Mis saab siis, kui arvestab ainult lühiajalisi suundumusi, aga mitte pikaajalisi? Minu arvates on see kehv ruumiline plaanimine, definitsiooni järgi pole üldse ruumiline plaanimine. Ma ei pea sellist definitsiooni korrektseks ja vaidlustan selle definitsiooni. Taivo 6. oktoober 2009, kell 17:10 (UTC)
See on Eesti Planeerijate Ühingu definitsioon [1], diskuteeri nendega. --Tiuks 6. oktoober 2009, kell 17:20 (UTC)
Termin 'ruumiline planeerimine' on võetud kasutusele 'territoriaalse planeerimise' asemel, millest ta on laiema tähendusega: tähendab peale territoriaalse veel ka sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist jne planeerimist. Tähendus ei sisalda detailplaneerimist, vaid kavandamist jmt.ESTERM. --Tiuks 6. oktoober 2009, kell 17:35 (UTC)
Naase leheküljele "Ruumiline planeerimine".