Arutelu:Piibel. Uue maailma tõlge (2014)

Viimase kommentaari postitas Andres 8 aasta eest teemas Kriitika.

Mis see üldarutelu siia artiklisse puutub? Mitu kuud Vikipeedias toimetanud kasutajalt ootaks paremakt kvaliteeti. Ave Maria (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 22:53 (EET)Vasta[vasta]

Siin pole ju sellist viga, et noomima peaks. Kõik on parandatav ja arutatav. Mina arvan, et sellele konkreetsele väljaandele ei ole eraldi artiklit vaja. Adeliine 15. veebruar 2015, kell 23:03 (EET)Vasta[vasta]
Minu meelest on vaja, sest see on eestikeelne tõlge, ja see on teistest väga erinev. Andres (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 23:08 (EET)Vasta[vasta]
Mismoodi väga erinev? Kas kuidagi veel rohkem erinev kui ükskõik milline tõlge originaaliga võrreldes? Minu meelest kõigest, mis siin praegu kirjas on, sobib vähemasti esialgu kirjutada originaali (ingliskeelse tõlke) juures. 84.50.7.230 15. veebruar 2015, kell 23:26 (EET)Vasta[vasta]
Järsult erinev senistest tõlgetest.
Kui need ei ole eraldi, siis nad lähevad segi. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 00:11 (EET)Vasta[vasta]
Kas pead silmas, et eestikeelne tõlge erineb järsult teistest eestikeelsetest piiblitõlgetest või et eestikeelne tõlge erineb järsult teistest "Uue maailma tõlke" tõlgetest? Noh, esimesel juhul on see tõlge eraldi ka siis, kui eestikeelsest tõlkest eraldi artiklit pole. 84.50.7.230 16. veebruar 2015, kell 00:56 (EET)Vasta[vasta]
Ega internet täis ei ole saanud. Põhimõtteliselt vääriks iga eestikeelne tõlge eraldi artiklit, aga see on selline kõmuline, mille kohta on ilmunud piisavalt palju artikleid, et annaks viidetega luua hea ülevaate. Teet
Allakirjutamiseks vajuta neli korda ~ või klõpsa redigeerimisakna all sulepeaga ikooni. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 09:02 (EET)Vasta[vasta]
Jah, erineb teistest Uue maailma tõlgetest selle poolest, et on eestikeelne. Selle kohta ma ütlesingi, et muidu läheb segi. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 09:02 (EET)Vasta[vasta]
Ma ei saa endiselt hästi aru. Kõik tõlked, mis tahes teoste puhul, erinevad originaalist selle poolest, et nad pole samas keeles. Meil pole üldiselt tõlgetest kirjutatud eraldi artiklites. Teose tõlkimisega seonduv iseenesest käib ka antud teose kohta. (Tõsi küll, antud juhul on ka lähtekeelne tekst, millest niigi on artikkel, ise tõlge.) Kui eestikeelsest tõlkest on kirjutatud ebaproportsionaalselt palju, siis ehk võiks kaaluda selle osa eraldi tõstmist. Praegu veel ei tundu, et oleks nii palju. Selle tõlke tõlgetel ongi hulk ühiseid aspekte, mida peaks koos käsitlema. Muu, mis puudutab mõne konkreetse keele tõlget, saab paigutada eraldi alaosadesse.
Ei, seda ma ei arva, et midagi tuleks kirjutama jätta. Küsimus on ainult eraldi artikli tegemise vajalikkuses. 84.50.7.230 16. veebruar 2015, kell 11:04 (EET)Vasta[vasta]
Pean eraldi artiklit vajalikuks eeskätt sellepärast, et ingliskeelne ja eestikeelne artikkel segi ei läheks, teiseks sellepärast, et eestikeelne tõlge on ka omaette tähelepanuväärne. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 13:03 (EET)Vasta[vasta]
Kui artiklit lähemalt vaadata ja lugeda, on ikka päris egakvaliteetne. Ave Maria (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 23:06 (EET)Vasta[vasta]
Artikli kirjutaja on teinud neli muudatust, kõik täna. Andres (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 23:11 (EET)Vasta[vasta]
Anonüümsena on tehtud 1. veebruaril 5 parandust. Niisugune uustulnuka hammustamine on kohatu, parem aita teha. Andres (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 23:19 (EET)Vasta[vasta]
Siia tuleb veel, kannatust. Teet

Alapealkirja "kriitika" kohta: selles puuduvad praegu viited või vähemalt näited. "Jeesuse erinevad nimed, nagu need on eraldi välja toodud kreekakeelses Uue Testamendi algtekstis ja saksakeelses "Uue maailma" (Neue-Welt-Übersetzung) tõlkes" - minu meelest kasutavad ka teised eestikeelsed Piiblid läbivalt ainult nime "Jeesus". Vanas Testamendis on jumala nimetust Jehoova kasutatud ka siis, kui algtekstides on erinev nimetus (näiteks El, Elohim, jms). - see väide vajaks juurde kasvõi paari Piibli viidet. Teet Kalm (arutelu) 20. märts 2015, kell 00:46 (EET)Vasta[vasta]

Kriitika osa on originaaluurimus. Andres (arutelu) 11. aprill 2015, kell 15:12 (EEST)Vasta[vasta]
kahju, et sinu uurimus kusagil avaldatud ei ole. See ei ole päris kommentaarium, kuhu lihtsalt oma arvamusi kirjutada. Iga väide peaks olema üldjuul hästi põhjendatud ja linkidega varustatud. Praegu viskad õhku lihtsalt mõned väited, aga nende sisu lahti ei ava. Tulevikus kaaluksin selle osa kustutamist, sest selle sisu on poolik. Teet Kalm (arutelu) 15. aprill 2015, kell 09:22 (EEST)Vasta[vasta]
Minu meelest võib vabalt kustutada. Andres (arutelu) 15. aprill 2015, kell 09:33 (EEST)Vasta[vasta]

Ei ole nõus kustutamisega ja lisasin allika, JT endi saksakeelse teksti.--Vaher (arutelu) 15. aprill 2015, kell 14:00 (EEST)Vasta[vasta]

See ei ole ju kriitika allikas. See, et nimetatud seigad on tõlke puudused, on Sinu enda väide. Andres (arutelu) 15. aprill 2015, kell 14:17 (EEST)Vasta[vasta]

Uue Testamendi osas toon välja teema mille poolest JT saksa tekst on lähedasem kreeka algtekstile, kui eesti tõlge. Mis allikat siin veel vaja on?--Vaher (arutelu) 15. aprill 2015, kell 14:50 (EEST)Vasta[vasta]

need näited, mis sa tood, ei ole tegelikult nimed. "Jeesus Natsorai" ja "Jeesus Natsareen" viitavad ikka Naatsareti-Jeesusele, nagu Leonardo da Vinci viitab isiku päritolukohale. Teine tõik, mida arvestada, on see, et P 2014 on UM2013 teksti põhjal, kus esinevad kõik need samad lihtsustused. UM1984 tõi rohkem algteksti nüansse välja, nii et praegune võrdlus ei ole eestikeelse teksti nõrkus, vaid pigem 1984. ja 2013. a. redaktsioonide erinevus. Teet Kalm (arutelu) 15. aprill 2015, kell 15:44 (EEST)Vasta[vasta]
Kui tood erinevused välja, siis pole see veel kriitika. Ja teises lõigus on kriitika ilma mingi viiteta. Andres (arutelu) 15. aprill 2015, kell 21:48 (EEST)Vasta[vasta]

Tõstan järgneva välja ülaltoodud põhjendustega.

Kriitika Redigeeri

Jeesuse erinevad nimed (Jeesus Natsorai ja Jeesus Natsareen), nagu need on eraldi välja toodud kreekakeelses Uue Testamendi algtekstis ja saksakeelses "Uue maailma" (Neue-Welt-Übersetzung; nt Mt 2:23 "teda nimetatakse Natsareen´iks"; sõnastikus lk 1589 mõiste olemas kui erakond, Jeesuse nimega, ilma seda mainimata, viited ainult Jh 19:19 ja Ap 2:22) tõlkes, P 2014-s puuduvad.

Vanas Testamendis on jumala nimetuse ''Jehoova'' kasutanime aegunud. Teaduslikud väljaanded on umbes sajandi kasutanud nimetust Jahve (nt Neue Jeruusalemer Bibel, 1985. 2Ms 3:13j). (Erinevate jumalanimetuste puhul võiks eesti keelses tõlkes sulgudes välja tuua ka algteksti vormid.)

Andres (arutelu) 15. aprill 2015, kell 23:53 (EEST)Vasta[vasta]


Ilmus veel üks retsensioon: [1]. Andres (arutelu) 25. juuli 2015, kell 19:29 (EEST)Vasta[vasta]

Naase leheküljele "Piibel. Uue maailma tõlge (2014)".