Arutelu:Piibel. Uue maailma tõlge

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

See artikkel võiks olla eelkõige 1961. aastal ilmunud originaalist ja muu hulgas selle tõlgetest. 84.50.7.230 5. veebruar 2015, kell 20:32 (EET)2

Võtsin initsiatiivi ja tegin eestikeelse tõlke kohta eraldi lehe. Siinset artiklit võiks hiljem täiendada. Teet Kalm (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 22:26 (EET)

Miks niisugune pealkiri? Andres (arutelu) 5. veebruar 2015, kell 23:34 (EET)

Kaane peal nähtavasti on selline pealkiri ja alapealkiri. Üldiselt pealkiri ja alapealkiri ühele reale kirjutatuna minu meelest eraldatakse küll mõnikord sedasi punktiga. Aga pealkiri võiks siin olla ehk ka lihtsalt Uue maailma tõlge. 84.50.7.230 6. veebruar 2015, kell 22:53 (EET)

Vaher, nime Jehoova kasutusest tuleks küll kirjutada, aga seda ei sobi esitada sedasi ühekülgselt. Sinu isiklikud hinnandud "positiivne", "probleemne" ja "ebaõige" pole Vikipeedias kohased. Palun mitte tagasi pöörata. 84.50.7.230 7. veebruar 2015, kell 13:17 (EET)

jah, parandasin vastavalt kriitikale. Tänan, et panite juurde ka Veidemanni tsitaadi. Kuna Uue maailma tõlge (2014) on minu praegune töövahend, siis lisasin täpsustuseks, lihtsas vormis probleemi sõnastuse, mis on seotud selle ja ka teiste eestikeelsete piiblitõlgetega. Tänapäeval kirjutatakse jumala põhinimed tõlgetes välja võimalikult algkeele lähedaselt. Üldistustes ja ühtlustustes Jehoova või Issand ei kajastu algne tekst, ja see on minu arvates probleem.--Vaher (arutelu) 7. veebruar 2015, kell 13:37 (EET)
Ei ole parandatud. Veidemanni pole tsiteeritud. 84.50.7.230 7. veebruar 2015, kell 14:36 (EET)
Sa ei tohi panna sisse, mis on Sinu arvates probleem. Tohib ainult refereerida avaldatud kriitikat. Andres (arutelu) 7. veebruar 2015, kell 16:58 (EET)

3. lõigus on teemakohased ainult kaks esimest lauset. Kolmanda lõigu puhul pole selge, kas juttu on ingliskeelsest või eestikeelsest tõlkest.

Ma soovitksin peakirjaks Uue maailma tõlge. Andres (arutelu) 15. veebruar 2015, kell 23:04 (EET)

Minu meelest ei ole hea mõte, sest "Uus maailm" võib viidata ka Ameerikale. Inglisekeelse artikli nimetuses on "Holy Scriptures" (Pühakiri=Piibel) sees. – Eelneva allkirjata kommentaari kirjutas Teet Kalm (arutelukaastöö).
Kui pead silmas teist lõiku, siis praegu on mõeldud, et siin ei kirjutata ainult ingliskeelsest väljaandest, vaid ka selle väljaande tõlgetest. Ma saan aru, et kolmandas lõigus öeldu käib eeskätt ingliskeelse originaali kohta ja see kandub üle ka tõlgetele, kuivõrd tõlke tõlked järgivad just seda ingliskeelset tõlget. (Vähemasti üldiselt, konkreetset sõnavalikut puudutav kriitika muidugi erineks keeleti.) 84.50.7.230 15. veebruar 2015, kell 23:40 (EET)
Siis võib-olla võiks kogu pealkiri olla ingliskeelne või siis "Pühakirja uue maailma tõlge." Ka inglise keeles võib "uus maailm" tähendada Ameerikat.
Kuna antud raamat on eesti keeles nüüd olemas, tuleks kasutada selle pealkirja, mitte püüda otse tõlkida. Teet Kalm (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 22:24 (EET)
See tõlkimine pole võib-olla tõesti kohane, aga eestikeelse tõlke erandlik pealkiri minu meelest ei sobi ingliskeelsele tõlkele. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 23:12 (EET)
Et kolmas lõik järgneb teisele lõigule, kus on juttu eestikeelsest tõlkest, siis võib jääda mulje, nagu see käiks eestikeelse tõlke kohta. Andres (arutelu) 16. veebruar 2015, kell 11:28 (EET)
Olen nõus, praegusel kujul on see artikkel poolik, kuid eestikeelse tõlke põhiartikli juurde peaks viit olema. Redigeerisin siit ka välja "Issand vs Isand" kasutusdilemma, see on plaanis eestikeelse tõlke arutelu juures. Inglise keeles ei ole sõnaga Lord mingit probleemi, pigem on magusaks palaks Jumala nime kasutamine. Teet Kalm (arutelu) 17. veebruar 2015, kell 21:54 (EET)
Kuna siinne pealkiri on eestikeelne, ongi siin juttu eestikeelsest tõlkest. Inglis- või muukeelse kohta võib lugeda all vasakus servas keelte rubriigist. 217.71.45.175 17. veebruar 2015, kell 22:04 (EET)
Naase leheküljele "Piibel. Uue maailma tõlge".