Ava peamenüü

Sõnadel "moodul", "protokoll" ja "rakendus" on siin spetsiifilised tähendused, nii et lingi juures peaks midagi sulgudes lisama, aga mis see sobiv sõna oleks? Andres 14:29, 16 Jul 2004 (UTC)

Sõnaga "kood" olen ka juba tükk aega hädas. Andres 14:30, 16 Jul 2004 (UTC)

Protokolli ja rakenduse juurde lisasin (informaatika), mis peaks olema piisav täpsustus.
Mooduli mõiste on ebamäärane. Tuleks vist kasutada teek, sest seda need ju oma olemuselt on. Inglisekeelses variandis on kasutusel Library.
arvan, et sõna kood jaoks tuleks kindlasti teha eraldi artikkel kood (informaatika), mille all saaks siis vaagida erinevaid tõlgendusi, sest tegu on minu arusaamist mööda natuke rohkem slängisõnaga. Üldiselt siis viidatakse lähtetekstile / lähtekoodile (Kumba sõna oleks õigem kasutada? ise pooldan viimast.), aga on ju ka mitmesuguseid muid informaatika alaseid koode: kooditabelid (ASCII), kahendkood, kood==salasõna, kindlasti lisandub siia midagi krüptograafia vallast jne. Või oleks ehk parem mingi üldisem mõiste kood kirjeldus - siin kohapeal peaks sõna sekka ütlema filoloog. Rene 20:42, 16 Jul 2004 (UTC)
Eesti keelne kirjasõna on mõtlemise väljund kodeerituna sõnadesse
kodeerituna kokkuleppelisse kirjaviisi kasutades ladina tähestiku kodeeringut.
Ehk siis programmeerimiskeelne lähtetekst esitatuna programmeerimiskeeles
on tuuringu masina jaoks tõlgendatav käsujada ja/või andmed.
Suwa 12. september 2006, kell 20:26 (UTC)
Ma lisasin moodulile sulgudes "informaatika". Kui see sõna juba kasutusel on, siis tuleb seda ka vastavas artiklis selgitada. Selle sõna tähtsamad tähendused on... või ei, ma teen parem artikli moodul ja seletan selle all. Samuti teen sõnaga kood ja siis saab juba nende artiklite juures edasi arutada. Andres 04:50, 17 Jul 2004 (UTC)

Et tekst ei oleks punane, tuleb vastavad artiklid kirjutada.--Rünno 24. september 2009, kell 15:03 (UTC)

Aga need "Vaata ka" lingid. Kas sinna on mõtet neid olematuid artikleid toppida? Rene 24. september 2009, kell 15:22 (UTC)
Miks olematud? Lihtsalt pole veel kirjutatud. Ega Sa ometi taha väita, et Apache ei ole seotud PHP-ga?--Rünno 24. september 2009, kell 15:27 (UTC)
Nojah, las nad siis olla. Lihtsalt mõtlesin, et saaks seda artiklit kuidagi puhtamaks üleliigsest mürast (Apache on näiteks mainitud juba eespool). Rene 24. september 2009, kell 15:55 (UTC)
Võib ju olla mainitud, aga artiklit Apache kohta ei ole.--Rünno 24. september 2009, kell 15:59 (UTC)
Üldine põhimõte on panna siselingid ka kavas olevatele artiklitele.
Kui miski on artikli tekstis mainitud, siis ei pea ta "vaata ka" all olema, kuid võib olla, kui artikkel on pikk.
Vikipeedia ja Vikiraamatukogu esituse erinevus ei tohiks seisneda mitte põhjalikkuse erinevuses, vaid selles, et Vikiraamatukogus on rõhk pandud metoodilisele õppimisele. Andres 25. september 2009, kell 08:20 (UTC)

SõnedRedigeeri

See sõnede täpse süntaksi kirjeldus läheb mu meelest selle artikli kontekstis liiga spetsiifiliseks. See sobiks hoopis hästi PHP vikiõpikusse, kus just seesama teema täiendamist vajaks. Rene 3. aprill 2010, kell 01:38 (EEST)

Viisingi kogu selle sõnede jutu üle vikiõpikutesse. Rene 4. aprill 2010, kell 17:00 (EEST)
Ma ei ole niisuguse lähenemisega nõus.
Vikipeedia ja Vikiraamatukogu esituse erinevus ei tohiks seisneda mitte põhjalikkuse erinevuses, vaid selles, et Vikiraamatukogus on rõhk pandud metoodilisele õppimisele. Andres 5. aprill 2010, kell 11:34 (EEST)
Noh, kui sa leiad et see info on siiski vikipeedias tingimata vajalik, siis võid ju panna selle eraldi artiklisse, mis käsitleb PHP stringide peenemaid nüansse. Mu põhimure on see, et nimetatud info oli liialt spetsiifiline PHP artikli kontekstis. Rene 5. aprill 2010, kell 11:58 (EEST)

Välja võetud:

?>


</source>


SõnedRedigeeri

Sõnesi on võimalik PHP-s kirjutada nii ülakomade (') kui jutumärkide (") vahele. Kasutades ülakomasi asendatakse sõnes ära ainult langjoonega tähistatud ülakomad. Langjoone ette teise langjoone panemine tühistab esimese langjoone mõju.


[1]


	 
	
<?php
	 
	
echo 'ab ' cd<br>'; //Annab veateate


	 
	
echo 'ab \' cd<br>'; //Väljastab: ab ' cd


	 
 	
echo 'ab \\' cd<br>'; //Annab uuesti veateate


	 
	
echo 'ab \\ cd<br>'; //Väljastab: ab \ cd


	 
	
echo 'ab \\\\ cd<br>'; //Väljastab: ab \\ cd
	 
 	
?>


Ülakomade puhul on ainsad sõnes asendatavad süntaksid \' ja \\.


Kasutades jutumärke asendatakse ära järgnevad süntaksid:
\nlinefeed (LF või ASCII kood: 0x0A (10) )
\rcarriage return (CR või ASCII kood: 0x0D (13) in ASCII)
\thorisontaalne tabulatsioon (HT või ASCII kood: 0x09 (9))
\vvertikaalne tabulatsioon (VT või ASCII kood: 0x0B (11)) (alates PHP 5.2.5)
\fform feed (FF või ASCII kood: 0x0C (12)) (alates PHP 5.2.5)
\\langjoon
\$dollari märk
\"jutumärgid
\[0-7]{1,3}Regulaaravaldisele vastav sõne järjekorranumbriga kaheksandsüsteemis
\x[0-9A-Fa-f]{1,2}Regulaaravaldisele vastav sõne järjekorranumbriga 16nd-süsteemis


Juhul, kui sõnes on dollarimärk, hakkab PHP otsima ahnelt dollarimärgi tagant muutuja nimeks sobivat sõne, mille asendab vastavanimelise muutuja väärtusega, kui see eksisteerib.


<source lang="php">


<?php


$muutuja = 'rebane';


$s6ne = "Suur punane $muutuja hüppas üle koera";


echo $s6ne;


/* Väljastab: Suur punane rebane hüppas üle koera */


$s6ne2 = "Suur punane $muutuja2 hüppas üle koera";


echo $s6ne2;


/* Väljastab ahne otsimise tõttu: Suur punane hüppas üle koera */

  1. The PHP Group. "PHP: Strings - Manual". 03.04.2010. Inglise.

~~~~

Naase leheküljele "PHP".