Arutelu:Põhjus ja tagajärg

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Kolmanda lõigu sisu ei sobi sissejuhatusse, sest see pole üldtunnustatud. Peale selle tuleb öelda, kelle seisukoht see on, ning lisada viitele leheküljenumber. Andres (arutelu) 20. november 2017, kell 23:06 (EET)

Olen nõus, et kolmas lõik vajaks korrektset viitamist või vähemasti osutamist, et kelle või mislaadi argumentatsiooniga seda tuleks seostada. Võimalik, et järgnevates lõikudes on sellele mõni sobiv koht. Nõustun ka ettepanekuga liita artikkel Põhjuslikkuse artikliga ja kaldun arvama, et just põhjuslikkuse nime all. Iseenesest on siinne artikkel põhjalikum ja tundub üldiselt adekvaatne, mistõttu selle liitmine praegu napima "põhjuslikkuse" artikliga ei tohiks olla väga keeruline. Küsimustena sõnastatud vahepealkirjad võiks sõnastada väidetena "põhjuslikkus kui sündmus" vmt. Hume'i põhjuslikkuse kriitika on paljuski põhjuslikkuse käsitluste aluseks, aga ehk pealkirjastada jaotis "Põhjuslikkuse küsimus Hume'i" vmt ning siis lisada sinna "Kanti lahendus põhjuslikkuse küsimusele". See oleks siis ajalooline sissejuhatus (kuigi seda saaks mitmeti täiendada ja kuni seal on ainult Hume ja Kant, siis vast eraldi jaotist teha pole mõtet). "Kontsepti" jaotise ma pigem eemaldaks üldse ja püüaks metafüüsika ja ontoloogia üheks liita, epistemoloogia alla võiks püüda veel midagi koondada (nt Hume'ile viidata ja/või osutada tänapäeva teaduse metodoloogias valitsevale standardkäsitlusele, kuigi see vääriks eraldi jaotist), geomeetriline tähendus on huvitav ja võiks jääda. Tänapäevase teaduses kasutusel oleva põhjuslikkuse määratluse tutvustamiseks võiks kasvõi loetleda eri põhjuslikkuse käsitluste nimetusi (nt võtta inglise vikipeediast), lisada kasvõi lühike selgitus, et miks neid teooriaid nii palju on. Ka võiks osutada, et eri teadusvaldkondades, sj ajalooliselt on põhjuslikkuse käsitlused erinevad ja on tugevamat ning nõrgemat põhjuslikkust sedastavad käsitlused -- ning mis valdkondadega tüüpiliselt need seonduvad. Üldhariduvuse mõttes võiks olla eraldi jaotis "põhjuslikkus ja korrelatsioon", kus tutvustada põhjuslikkuse problemaatikat statistikas. Soome vikipeedias on minu meelest see kohe alguses ilusti lahti seletatud, äkki võiks püüda malli võtta? Kui need muudatused ära teha, siis oleks mu arust artikkel vähemalt ülesehituse poolest enam-vähem tasakaalustatud, aga lõpuni valmis seda ilmselt niipea ei saa. --Märt Põder (arutelu) 15. jaanuar 2018, kell 03:21 (EET)

Peale selle, põhjus ja tagajärg peaksid olema ka eraldi. Aristotelese põhjusekäsitus või ka Nancy Cartwrighti põhjusekäsitus siia ei sobi. Andres (arutelu) 15. jaanuar 2018, kell 04:54 (EET)

Naase leheküljele "Põhjus ja tagajärg".