Arutelu:Põhja-Jäämeri

Seda ookeani nim. viimasel ajal rohkem Jäämeri mitte Põhja-Jäämeri. Võibolla peaks edaspidi esimest varianti kasutama. Kuigi sellel asjal on üks veider tahk, Antarktika ümber olevat merd nim. viimase ajal Lõuna-Jäämeri, huvitav küll miks, kui põhjapoolsele ookeanile Põhja-Jäämeri ei sobinud. Minu arvates kõlbaks väga hästi Lõunaookean. Siim 12:13, 19 Aug 2004 (UTC)

Ma nägin kuskil ka viidet pealkirjale Jäämeri. Kui selle artikli pealkirjaks jääb "Põhja-Jäämeri", siis tuleb sealt ümbersuunamine teha. Andres 12:19, 19 Aug 2004 (UTC)

Seda sa nägid ilmselt artiklis Novaja Zemlja, nüüd tulekski otsustada, mis me teeme kas jääme versiooni Põhja-Jäämeri juurde või teisaldame ta Jäämereks. Siim 12:23, 19 Aug 2004 (UTC)

Pällil on esimene nimi "Jäämeri", rööpnimi "Põhja-Jäämeri". Meie tavalise praktikat järgides tuleks see artikkel ümber suunata pealkirja Jäämeri alla. Tekstis tuleks siis kirjutada: "Jäämeri ehk Põhja-Jäämeri". Päll mainib harvaesineva nimekujuna ka "Antarktika ookeani". Aga mõnikord me oleme teinud ka teistmoodi kui Pällil. Andres 12:31, 19 Aug 2004 (UTC)
Soovitaks teha "Jäämerest" suunamislehekülg ja jätta põhitekst "Põhja-Jäämere" alla. Tundub loogilisem, et Lõuna-Jäämere olemasolul oleks (vastandina) olemas Põhja-Jäämeri. Paari Jäämeri - Lõuna-Jäämeri võiks viimane olla näiteks vaid esimese lõunaosa, mitte samavõrdne ookean.
Tõsisemalt: Eesti Entsüklopeediakirjastuse ja Läti kirjastuse Jana Seta "Maailma Atlases", mis koolidele mõeldud, on 'Põhja-Jäämeri'. Samad kirjastused valmistavad kahasse ka EE kaardiköite. Seetõttu võiks järgida nende eelistust. - Urmas 12:39, 19 Aug 2004 (UTC)

Ma juba hakkasin linke muutma, mis siis nüüd tuleb nad tagasi muuta või. Igasugused kirjastused võivad vanu nimesid kasutada nn. inertsist. Nime Jäämeri soovitab peale Pälli kasutada ka TÜ geograafia inst. Siim 12:45, 19 Aug 2004 (UTC)

See on enam-vähem ükskõik, mis artikli pealkiri on, sest "Jäämeri" ja "Põhja-Jäämeri" on niikuinii mõlemad kasutusel. Tekstis võib igaüks kasutada seda nime, mis talle parajasti meeldib. Me ei kujunda ka mingit seisukohta, sest tahes-tahtmata lihtsalt tuleb üks valida ja artikli alguses on mõlemad võrdsetena toodud (kas on?). Andres 12:56, 19 Aug 2004 (UTC)
Linkide muutmisega pole hullu - midagi ei juhtu, kui artiklile sattuda läbi ümbersuunamisartikli.
Tean, et TÜGI teeb Pälliga väga tihedat koostööd selles vallas ja et on kasutatud ka soome tarvitust eeskujuna.
Kuid miks soovitaks ikkagi põhiartiklina Põhja-Jäämerd? Sirvisin läbi Avita ja Loodusfoto vastsed gümnaasiumiõpikud. Teises on nimetatud ainult kolme suuremat ookeani. Esimeses on kasutatud 'Põhja-Jäämeri' ja 'Arktiline ookean'. Hetkel ei oska öelda, kuidas on kirjas justilmunud "Eesti atlases" (ka Avitalt), kuid ilmselt pole seal 'Jäämerd' (geograafiatoimetaja pole vahepeal muutunud). Kui arvestada, et Vikipeedia üheks sihtgrupiks on kooliõpilased, on see oluline, et arvestakseime ka koolides järgitavaid traditsioone.
EE ja Jana Seta "Maailma Atlase" puhul on tegu mõlema riigi kvaliteetkirjastuste üllitisega, mille nimetarvitus pärast seda, kui ilmub Eesti Entsüklopeedia kaardiköide, saab tooniandvaks mitte ainult koolides ja mitte üheks aastaks. - Urmas 13:08, 19 Aug 2004 (UTC)
EE "Suures maailma atlases" on 'Põhja-Jäämeri'. Viin parandused sisse. - Urmas 17. detsember 2005, kell 12.24 (UTC)
Jäämeri tundub kuidagi eestipärasem, ilmselt ainult seetõttu, et nooruses omandatud. Aga järjest rohkem kuulen Arktika ookeanist räägitavat. Võib olla tuleb see suurest sulamise ja jääkilpide taandumisest. Urmu 10. detsember 2009, kell 23:28 (UTC)
"Arktika ookean" on sünonüüm. Panin sisse. Andres 11. detsember 2009, kell 07:05 (UTC)

Põhja - Jäämere sügavus on 4300 - 5449 m.

Võtsin välja, sest see on arusaamatu. Andres 28. september 2009, kell 21:37 (UTC)

Alusta arutelu lehekülje "Põhja-Jäämeri" üle

Alusta arutelu
Naase leheküljele "Põhja-Jäämeri".