Arutelu:Otsene tegevus

Viimase kommentaari postitas MastiBot 10 aasta eest teemas Katkine link.

"Otsene tegevus" on võrdlemisi naiivne katse leida inglisekeelsele mõistele eesti keeles suvalist vastet. Arvan, et olen kohanud tõlget "otsene sekkumine", mis annab sisu edasi hulga paremini. Tundub siiski, et seda nähtust on kõige mõistlikum käsitleda ikkagi inglisekeelse pealkirja "direct action" all. Mis puutub artikli sisusse, siis ei ütleks, et see praegu asja olemust kuidagi edasi annaks. --Ker 23:35, 18 Apr 2005 (UTC)

Tundub, et selline vaste on käibele läinud. Miks "otsene sekkumine" on parem? Andres 05:26, 19 Apr 2005 (UTC)
Esiteks -- võimalik, et olen valesti aru saanud, ja esialgne artikkel ei püüdnudki käsitleda mõistet, mida peavad silmas siia hiljemini lisatud lingid. Trubetsky räägib mingis intervjuus "otsesest tegevusest" kui millestki, mis peaks tööd asendama. Ma ei saanud aru, kas ta kasutab seda väljendit seal termini, metafoori või veel millegi muuna. Igatahes ei räägi tema seal termini "direct action" tavatähendusest, poliitilisest survevahendist, mida püüab käsitleda näiteks siinviidatud inglisviki artikkel. Minu poolest võib oma toa koristamist ja enesele leivavilja kasvatamist soovi korral 'otseseks tegevuseks' nimetada küll.
Aga. Mina pole väljaspool eesti vikipeediat teadlikult kohanud ainsatki kinnitust sellele, et termini 'direct action'/'action directe' vastena oleks käibele läinud 'otsene tegevus'. Lõhnab selle järele, et säärase tõlke leidmiseks tuleb Trubetsky "Anarhistid" lahti teha, aga seda muidu põnevat raamatut mina terminoloogilise piiblina ei võtaks.
'otsene sekkumine' on minu meelest sobivam vaste , sest väljendab paremini direct actioni sildi all läbiviidavate ettevõtmiste iseloomu -- katset radikaalsete vahenditega põletavaid probleeme lahendada, heites kõrvale ühiskonnaelu tavapäraselt suunavad mehhanismid -- seadused ja riiklikud institutsioonid. Direct action on väljakutsuv ja sihipärarane poliitiline aktsioon. 'Tegevus', kuitahes "otsene", võib olla äärmiselt nüri, 'sekkumine' väljendab paremini radikaalset taotlust, mida direct actioni harrastajad kannavad. --Ker 17:05, 19 Apr 2005 (UTC)
Milline allikas võiks olla autoriteetne? Andres 17:16, 19 Apr 2005 (UTC)
Vaatlesin mõiste kirjeldust ja dialoogi siin. Leidsin, et Ker'i katse kitsendada otsest tegevust poliitilisele on mõttetu. Ma küll ei ole selle mõistega eriti tegelnud, ent peale siintoodud info vaatamist tekkis pilt tegevusest, mis on suunitletud tegevuse enda otsesele tulemusele, mitte kokkuleppelistele kõrvalresultaatidele, viimaseid üldse mitte arvestades. Ker'i käsitlusest jääb mulje, nagu peaks otsene tegevus olema ilmtingimata midagi riigivõimu või vähemalt ühiskonna normide vastast, aga ei pea -- see lihtsalt ei arvesta nendega. Samamoodi, nagu inimene, kes soovib kuhugi reisida, ei pea arvestama ühiskondlike normide ja kommetega selle kohta, millega sõita (näiteks võib olla tema tuttavate hulgas üldtunnustatud, et paadiga üle ookeani ei sõideta, aga ta võib ka selle viisi valida, kui soovib, sest reisimise mõiste ei piira seda -- mitte, et see hea näide oleks). Kui eesmärk on näiteks looduskaitse ja vahendid mittevägivaldsed, nagu ühes artiklis toodud lingis viidatud, siis ei ole midagi tegemist seaduserikkumisega - samas ei määra seda tegevust ükski riik, ükski võim, seda ei tehta mingi väljakuulutatud või pealesunnitud kohustuse täitmiseks, see ei ole ette nähtud ühegi ametliku ja üldtunnustatud normiga, selle käigus ei loodeta tasu, mis ei oleks tegevuse otsene tulemus.--tvali
Kahju küll, kui mu teksti nõnda mõista õnnestub. Sul on täiesti õigus -- direct action ei pea olema suunatud seaduste ega, taevas hoidku, ühiskonna vastu, ta lihtsalt ei lase ennast oluliste küsimuste lahendamist taotledes millelgi nõnda kõrvalisel nagu riigivõim segada. Samas võib sihiks olla justnimelt seadusandluse korrigeerimine. Kahetsen pattu, kui olen sõna 'poliitiline' liiglaias tähenduses pruukinud, ja teatan, et minu nägemuses on direct action mitte poliitiline, vaid, loodame, et sellest sõnast saame samamoodi aru, maailmaparanduslik üritus. Selle sõna idealistliku aura hajutamiseks palun tähele panna, et konkreetse indiviidi nägemus "maailmaparandamisest" võib piirduda tema ülimalt isiklike (näiteks materiaalsete) huvidega ning märgatav osa rahvahulkadest liitub selliste üritustega puhtast konformismist.
Üldiselt ma leian, et artiklisesitatud mõtisklus sobib "otsest sekkumist" ideoloogiliselt põhjendama/õigustama, kuid tal jääb puudu entsüklopeedilisusest selles mõttes, et ta ei ava nähtuse olemust. Aga esiteks tahaks ma kindel olla, et artikli autor justnimelt direct actionist kirjutada tahtis (vt. esialgset versiooni). --Ker 20:01, 19 Apr 2005 (UTC)


Katkine link muuda

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 6. juuli 2013, kell 20:43 (EEST)Vasta

Naase leheküljele "Otsene tegevus".