Arutelu:Nüüdismuusika

Lisa arutelu
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Isikunimed tuleb kirjutada täisnimedena ja linkida. avjoska 4. jaanuar 2008, kell 21:16 (UTC)

Aga palun! --Andrus Kallastu 6. jaanuar 2008, kell 19:00 (UTC)
Tehtud. Andres 6. jaanuar 2008, kell 19:16 (UTC)

artiklil on 2 interwiki linki inglise keelsele wikile. On see korrektne?--Hendrix 19. jaanuar 2008, kell 06:14 (UTC)

Selles artiklis ei ole ju peale 1975.-t aastat midagi kirjutatud, mis on inglise viki järgi en:Contemporary classical music. Rohkem seletatakse siin nüüdismuusika mõistet.--Tiuks 19. veebruar 2008, kell 13:53 (UTC)
Siia võiks kirjutada juurde nüüdismuusika ajaloo.--Andrus Kallastu 21. veebruar 2008, kell 23:41 (UTC)
Jah! Miks inglased jagavad nüüdismuusikat eraldi. Sakslastel on ka ainult üks nüüdismuusika.--Tiuks 21. veebruar 2008, kell 23:57 (UTC)
Põhjus on ju lihtne: anglo-ameerika muusikas puudub enne II Maailmasõda jõuline modernismitraditsioon. Saksa keeleruumis on see olemas alates Uusviini koolkonnast. Postmodernism 70-ndatel on löönud kaardid segamini: termin 'nüüdismuusika' tähistab tihti nii muusikalise modernismi põhimõtete jätkumist kui ka laias joones kaasaegset muusikat (tihti ka nö levimuusika alla liigituvat). Ingliskeelses artiklis en:Contemporary classical music on võetud liigitusaluseks telg süvamuusika-levimuusika ning räägitakse 20.sajandi süvamuusikast laiemalt. --Andrus Kallastu 22. veebruar 2008, kell 23:16 (UTC)
Need kaks ingliskeelset artiklit on eraldi, kuna ühes räägitakse valikuta kõigist 20.sajandi heliloojatest ja teostest ning teises on vaatenurk kitsam ja räägitakse ainult uutest nähtustest süvamuusikas.--Andrus Kallastu 22. veebruar 2008, kell 23:22 (UTC)

Välislink on vigane.--Tiuks 19. veebruar 2008, kell 13:59 (UTC)
Võtsin lingi maha. Sakslased on ilmselt poe kinni pannud.--Andrus Kallastu 21. veebruar 2008, kell 23:41 (UTC)

Võtsin maha malli Mall:Euroopa muusikaajalugu. Põhjuseid vt malli arutelu.--Andrus Kallastu 30. juuli 2008, kell 22:07 (UTC)


Minu meelest tuleks kohe selgelt kirjutada, et see mõiste puudutab ainult süvamuusikat. Andres 8. august 2008, kell 07:46 (UTC)

Sellel taustal kasutab mõistet "nüüdismuusika" esimest korda 1919. aastal Paul Bekker oma ettekandes "Nüüdismuusika" (saksa keeles Neue Musik), millega see sõnavorm tuleb avalikult käibele.

Tuleb arvestada mõiste ja sõna või väljendi erinevust, samuti eesti ja saksa keele (ja teiste võõrkeelte) erinevust. See lõik tuleb vastavalt ümber sõnastada.
Sõna "kvaasiterminoloogiline" juurest läheb link artiklile "kvaas", aga sellist sõna pole olemas. Andres 8. august 2008, kell 07:49 (UTC)

Kas poleks selgem nimetada see artikkeö ümber 20. sajandi muusikaks? Seostada see modernistliku muusika, avangardismi, kategooriaga "20. sajandi muusika" jne? Praegu on kõik laiali ja 'nüüdismuusika' ilmselt ei ole kõige harilikum termin, mille järgi 20. sajandi muusikast huvitatu info üles leiab. Kui selline termin on olemas ja tähendab kogu 20. sajandi muusikat, võiks selle sünonüümina ära märkida.Marikat 20. märts 2013, kell 13:03 (EET)

Mina olen nõus, et selle asemel oleks 20. sajandi muusika. --Tiia (arutelu) 20. märts 2013, kell 15:22 (EET)
Nii nagu me ei saa rääkida sünonüümide paarist 'barokkmuusika ja 18. sajandi muusika', ei ole sünonüümid 'nüüdismuusika ja 20. sajandi muusika'. Sõnal 'nüüdismuusika' Neue Musik tähenduses on selge sisu seoses muusikalise modernismiga. '20. sajandi muusika' tähistab ükskõik millist 20. sajandil loodud muusikat. Ühesõnaga, need on erinevad mõisted ning vajavad seetõttu erinevaid artikleid.--Andrus Kallastu (arutelu) 20. märts 2013, kell 16:47 (EET)
Et nüüdismuusika mõistet selgitatakse siin kui 20. sajandil loodud uuenduslikku muusikat, siis tekib küsimus, millest rääkida artiklis "20. sajandi muusika" - mitteuuenduslikust muusikast?. (Väike täpsustus: võiks luua artikli "20. sajandi klassikaline muusika") Marikat 20. märts 2013, kell 17:54 (EET)
Nüüdismuusika mõistet kasutatakse antud juhul teatud tunnuseid määratlevana (nagu näiteks ars antiqua, ars nova, barokk-, klassitsistlik, romantiline, hilisromantiline jne muusika), 20. sajandi muusika hõlmab muusikat, mis on loodud 20. sajandil. Nii et ühel juhul on tegu süstemaatilise ja teisel juhul kronoloogilise liigitusalusega. Klassikaline muusika selle laiemas tähenduses on jälle omaette mõiste: mitte kogu 20. sajandil loodud muusika või nüüdismuusika pole tingimata klassikaline.--Andrus Kallastu (arutelu) 21. märts 2013, kell 23:54 (EET)
Naase leheküljele "Nüüdismuusika".