Arutelu:Kong Fuzi

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Kõigepealt tuleb kokku leppida, milline on arikli pealkiri. Arvan, et tuleb Eesti Entsüklopeedia eeskujul valida hiinakeelne nimi. Numbrid silpide taga ingliskeelses tekstis märgivad tooni numbrit. Kuigi eesti keeles jäetakse tooni tähistavad diakriitilised märgid tavaliselt ära, arvan, et võiksime neid kasutada. Võib-olla artikli pealkirjas ei saa neid kõiki kasutada (ja pole igatahes vajagi), küll aga märksõnas artikli alguses. Mina teen ettepaneku kasutada pinyin 'i. Andres

Aitäh Eerikule hieroglüüfide eest! Andres

Eesti Entsüklopeedia järgi on sünni- ja surma-aasta ligikaudsed. Andres


Konfucius ja õppimine

Konfuciuse mõtete ehtsuse tunnusel (hallmark) on rõhk haridusel ja õppimisel. Ta havustas neid kes usuvad loomulikku arusaamisse ja intuitsiooni ja toonitas, et ainuõige arusaamine asja/nähtuse kohta tuleb pikast ja hoolikast uurimisest (õppimisest). Õppimine, Konfutsiuse jaoks, tähendab leida hea õpetaja ja immiteerida tema sõnu ja tegusid. Hea õpetaja on keegi kes on veidi vanem ja juba tuttav minevikus toimunuga. Kuna ta vahetevahel hoiatas ohjeldamatu peegelduse ja mediteerimise eest , Konfutsiuse seisukoht jääb õppimise ja tagasisidestuse vahe peale. “He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger.” (Lunyu 2.15) . Tema, kes õpib aga ei mõtle on kadunud. Tema kes mõtleb aga ei õpi on suures ohus. Konfutsiust ennast peetakse ühtekokku kolme tuhande õpilase õpetajaks, kuigi ainult 70 neist olevat omandanud selle kunsti mida ta ise ülekõige hindas. Konfutsius olevat olnud valmis õpetama igaüht, vaatamata sotsiaalsele positsioonile , peaasi, et õpilased oleksid agarad ja väsimatud. Ta õpetas oma õpilastele moraali, kõnkunsti, valimtsemist ja peeneid kunste. Õpetustes oli tähtis osa ka nn “kuuel kunstil”- tava, muusika, vibulaskmine, sõjavankri juhtimine, kalligraafiat ja arvutamist--- kuid moraalsust pidas ta kõige tähtsamaks. Konfutsiuse pedagoogilised meetodid on tabavad. Ta ei jutlusta aine sügavuti, selle asemel esitab ta küsimusi, tsiteerib lõike klassikute teostest, või kasutab vaimukaid võrdlusi, ja eeldab et õpilased jõuaksid õigete vastusteni.

“I only instruct the eager and enlighten the fervent. If I hold up one corner and a student cannot come back to me with the other three, I do not go on with the lesson.” (Lunyu 7.8). Ma juhendan innukaid ja valgustan kirglikke. Ma hoian õhus ühte nurka ja kuni õpilane ei jõua minuni ülejäänud kolmega, ei jätka ma õppetundi.

Eetika teooria Konfutsiuse eetika teooria põhineb kolmel tähtsal kontseptsioonil: Li Kui Konfutsius kasvas sisaldas li kolme elu aspekti, pühendumist Jumalatele, sotsiaalsetele ja poliitilistele institutsioonidele ja igapäevast käitumist. Usuti, et li pärines taevariigist. Konfutsiuse defineeris li ümber, väites et viimane ei ole taevast maapeale tulnud vaid tuleneb humaansusest. Li koondas endasse kõik isiku pühendunud teod ja tegemised arendamaks ideaalset ühiskonda. Konfutsiuse Li tähendas seega igasugust inimtegevust mille (became every action by a person aiming at meeting their surface desires of a person). Need saavad olla kas head või halvad. Üldises tähenduses olid tegevused, mis suunatud lühiajalistele naudingutele halvad ja tegevused, mis olid suunatud ettepoole, mõjutamaks elu paremuse suunas, loeti headeks. Yi Konfutsiusele, yi (義) oli li põhjuseks. Yi saaks tõlkida kui õiglust (righteousness). Sooritades tegevusi ajendatuna li, ei loetud sinu enese huvitatust ilmtingimata pahaks, järgides oma igapäeavastes tegevustes yi peaks sinust saama parem, õiglasem inimene. See tähendab: selle asemel, et ajada taga enda kui üksikisiku huvisid peaks tegema seda mis on õige ja moraalne. Yi põhineb vastastikkusel. Näiteks järgides yi põhimõtteid peaks leinama oma isa ja ema 3 aastat peale nende surma. Kuna nemad hoolitsesid esimesel kolmel eluaastal sinu eest ja vastastikkuse põhimõtet järgides peaksid sina leinama neid kolm aastat. Ren Nii nagu li `le järgneb yi, samuti järgneb yi`le ren (仁). Ren ligilähdaseimaks tõlkeks saab pakkuda inimeste vastastikkust ühendust. Tema moraalisüsteem baseerus empaatial ja teistest arusaamise võimel, mitte aga vaimulike poolt paika pandud reeglitel. Ren põhimõtte kohast elamisviisi peeti paremaks kui elu yi põhimõtteid järgides. Elu ren`i järgides kutsutakse Konfutsiuse versiooniks Golden Rule:

“What you do not wish for yourself, do not do to others;” “Since you yourself desire standing then help others achieve it, since you yourself desire success then help others attain it.” (Lunyu 12.2, 6.30).

Ta juhtis tähelepanu sellele, et neid kes sinust kehvemad tuleb kohelda sarnaselt viisiga kuidas Sa soovid, et sinust kõrgemalseisvad sind kohtleksid. When at court conversing with the officers of a lower grade, he is friendly, though straightforward; when conversing with officers of a higher grade, he is restrained but precise. When the ruler is present he is wary, but not cramped. (Lunyu 10.2) Voorus Konfutsiusejärgi põhineb harmoonilises ühtsuses koos teiste inimestega.

Konfutsius luges teistest hoolimist kutsumuseks ja missiooniks, mille eest peaks olema valmis surema. (Lunyu 15.9).

Poliitiline teooria Konfutsius`e poliitiline teooria tuleneb tema eetilisest teooriast ja parim valitsemine on see kui valitsetakse läbi inimeste loomuliku moraalsuse ehk enesedistsipliini- nende ren`i, selle asemel, et võtta altkäemaksu ja sundust kasutada. “If the people be led by laws, and uniformity among them be sought by punishments, they will try to escape punishment and have no sense of shame. If they are led by virtue, and uniformity sought among them through the practice of ritual propriety, they will possess a sense of shame and come to you of their own accord.” (Analects 2.3. – “Vesteid ja vestlusi”). Ta uskus, et inimesed on oma loomult head ning neist tuleb hoolida. Halvasti käitumise sundus surutavat neile peale aga väljastpoolt. Kuna ta jälestas ainuvõimsa Keisri ideed, sisaldusid vastavad valitsejate võimu piiravad elemendid, ka tema filosoofias. Ta rõhutas kõne vastavust tõele. This was built upon by his disciple Mencius to argue that is kui Kuningas ei tegutse ja räägi Kuningale sobivalt, ei saavat ta kauem Kuningas olla ja ühtlasi kaotaks seega ka Mandate of Heaven. Naised Konfutsiuse visandatud ühiskond põhines peajoontes hierarhial. Tema jaoks olid naised selle hierarhia aluspõhjaks. Piltlikult öeldes olid tema filosoofia ja eetiline süsteem suunatud ja mõeldud ainult meestele. Järgijad Konfutsiuse filosoofilist traditsiooni järgisid tema lapselaps (grandson) Zisi ja Mencius. Nad rakendasid ja laiendasid tema filosofilist süsteemi. Tänapäeval peetakse selle all silmas Si-Meng School. Aga ka konfutsianismi. Palvus Taiwan`is, on üle 20 Konfutsiusele pühendatud templi, Taipei County`s viis ja Pescadoresēs üks. Järeltulijad His descendants were tracked down by the imperial government. They were honoured the rank of a marquis 35 times since Gaozu of the Han Dynasty, and they were promoted to the rank of duke 42 times from the Tang Dynasty to 1935. One of the most common title is Duke Yanheng (衍聖公 yan3 sheng4 gong1), which means "overflowing with sainthood." The latest descendant is Kong Decheng (孔德成), who is the 77th generation. Välislingid • Confucian Analects (Project Gutenburg release of James Legge's Translation) • 孔子世系 (Confucius' Genealogy) (in Chinese) a table shows the ancestors and descendants of Confucius. • http://plato.stanford.edu/entries/confucius/


Igaks juhuks kysin yle - on's see päris kindel, et pinyini järgi peaks olema Kong Fuzi? Britannica2004 annab pinyini pähe Kongfuzi või Kongzi. --Oop 09:42, 18 Feb 2005 (UTC)

Niipalju kui mina aru saan, puudutab pinyin ainult silpide kirjutamist. Hiina hieroglüüfides ei ole suuri ega väikesi algustähti ega kokku- ja lahkukirjutamist. Nagu käesoleva tekstis öeldud, on ka variandid Kong fuzi ja Kong fu zi. Britannicas leiduva variandi võib samuti lisada. Ka Kongzi (see on ka hieroglüüfides teisiti kirjutatud) on tekstis mainitud.
"Kong Fuzi" ei ole kirjutatud mitte pinyini järgi, vaid lihtsalt eesti traditsiooni järgi. Andres 11:26, 18 Feb 2005 (UTC)

Siin peaks ka I Chingi mainima, mida ta täiendas. Samuti mainima Konfutsiust, mis on eesti keeles ilmunud raamat.

Naase leheküljele "Kong Fuzi".