Arutelu:Kiipkaart

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Siin ei peaks olema täpsustusleht, vaid peaks ütlema, mis on kiipkaart. ID-kaart on ise kiipkaart, mitte pole kiipkaardiga varustatud. Andres 14. märts 2010, kell 08:24 (UTC)

id-kaart on korraga kahte asja:
  • isikuttõendav dokument, mis on väljastatud riigi poolt plastitükk, varustatud foto ja allkirjaga jne
  • elektrooniline abivahed isikutuvastamiseks ja e-dokumentide allkirjastamiseks arvutisüsteemides, selle funktsiooni täimiseks on plastikutükile lisatud kiip e mikroprose, nii saadaksegi kiipkaart
suwa 18. märts 2010, kell 13:40 (EET)
Võtsin välja reklaamina mõjuva lause: "Veebibrauser Mozilla Firefox toetab võimalust kasutada kiipkaarte, et salvestada sertifikaate turvaliseks internetikasutuseks[1]."
See ei ole kindlasti mitte ainult Mozilla Firefoxi monopoolne omadus. Kuriuss 22. august 2015, kell 18:15 (EEST)
  1. http://www.mozilla.org/projects/security/pki/pkcs11/
Naase leheküljele "Kiipkaart".