Arutelu:John Pori

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Artikli pealkiri peaks olema John Pori, mille all ta on kõige tuntum.

Naase leheküljele "John Pori".