Arutelu:Inkscape

Aktiivsed arutelud

Arvan, et teksti võiks üle lugeda ja toimetada, sest ma pole oma lausestuses ja komakasutuses alati järjepidev. -- Irve 1. märts 2010, kell 22:12 (UTC)

Terminoloogilisi küsimusiRedigeeri

Path, Line tõlgetega püüdsin järgida põhimõtet: path = kujund (mõnikord lipsas ka joon, kui sisuliselt paremini sobis), line = joon võib-olla pole see otstarbekas/õige -- Irve 1. märts 2010, kell 22:12 (UTC)

Node - sõlmpunkt -- see on siis vektorjoone punkt, millest joon läbi läheb. -- Irve 1. märts 2010, kell 22:12 (UTC)

Kui redaktoris joon ära valida, tekivad sellele külge vidinad, mida nimetasin manipulaatoriteks (handles). --Irve 1. märts 2010, kell 22:12 (UTC)

Naase leheküljele "Inkscape".